Husna Hamizan

"..kerana semalam, jahiliyyah itu adalah ujian. Hari ini adalah tarbiyyah dan esok adalah dakwah.."

Batalion

20 Mar 2013

0
suara rakyat

Wordless Wednesday #2

“Hidup hanya ada erti pada yang bahagia.” 
Hai manusia,sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muslia di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.  
[al-Hujurat : 13]No comments: